Lê Thị Linh
Lê Thị Linh
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 287 lượt xem

Lỗi value khi định dạng value cho dữ liệu

Thầy ơi, khi em đưa dữ liệu ngày về giá trij value thì có dữ liệu trả về #value là sao vậy thầy, kiểm tra isnumber trả về false

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 287 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lê Thị Linh 09:03 - Mar 29, 2022

Chào bạn giá trị ngày của bạn như thế nào nhỉ?

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thị Linh 21:03 - Mar 29, 2022
Mã nhân viên Ngày Giờ vào 1 Giờ ra 1 Giờ vào 2 Giờ ra 2 ngày
NV00035 01/06/2021 07:10:12 11:17:53 12:28:21 17:24:18 44202 FALSE
NV00035 11/06/2021 07:11:41 11:30:16 12:23:51 17:06:18 44506 FALSE
NV00035 12/06/2021 07:34:02 11:55:52 12:46:46 17:46:37 44536 FALSE
NV00035 13/06/2021 07:07:25 11:05:13 12:38:37 17:46:32 #VALUE! FALSE
NV00035 14/06/2021 07:12:24 11:27:33 12:18:38 17:10:50 #VALUE! FALSE
NV00035 15/06/2021 07:11:23 11:51:47 12:36:32 17:14:38 #VALUE! FALSE
NV00035 16/06/2021 07:01:38 12:34:58 17:09:44 #VALUE! FALSE
NV00035 18/06/2021 07:09:44 11:53:24 12:53:11 17:41:18 #VALUE! FALSE
NV00035 19/06/2021 07:12:39 11:43:43 12:39:44 17:17:05 #VALUE! FALSE
NV00035 02/06/2021 07:19:45 11:05:17 12:41:50 17:25:26 44233 FALSE
NV00035 20/06/2021 06:59:43 11:21:50 12:37:48 17:03:24 #VALUE! FALSE
NV00035 21/06/2021 07:08:26 11:31:18 12:31:32 17:43:14 #VALUE! FALSE
NV00035 22/06/2021 07:09:16 11:10:42 12:37:45 17:37:16 #VALUE! FALSE
NV00035 23/06/2021 07:04:22 11:07:57 12:41:42 #VALUE! FALSE
NV00035 25/06/2021 07:02:35 11:00:05

12:37:55

Nó kiểu vậy nè Thầy

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thị Linh 08:03 - Mar 30, 2022

Bạn đính kèm file giúp gitiho nhé

Https://gitiho.com/blog/huong-dan-upl... 

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thị Linh 23:03 - Mar 30, 2022

Việc chuyển đổi dữ liệu ngày bạn lưu ý:

- Đầu tiên phải thống nhất về cách hiển thị ngày trong máy tính tại Control pannel > region > Date. Ví dụ bạn đưa về dd/mm/yyyy

- Sau đó bạn mới dùng hàm chuyển đổi VALUE trong excel để không gặp lỗi #VALUE!

bởi dữ liệu ngày trên file và cách hiểu của máy không thống nhất thì sẽ không làm được.

Vỗ tay vỗ tay
Lê Thị Linh 22:03 - Mar 31, 2022

dạ, cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông