Phan Hồng Nhung
Phan Hồng Nhung
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 330 lượt xem

hỏ làm sao đc kết quả làm tròn như ạ em để lẻ 1 số thập

Cho em hỏ làm sao đc kết quả làm tròn như thầy ạ, em để lẻ 1 số thập phân, check số công khớp với file kết quả nhưng tổng số lại lệch ạ

Đây là file em làm

Đây là file kết quả của thầy ạ


Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 330 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Hồng Nhung 09:08 - Aug 04, 2021

chào bạn bạn lồng hàm đăng trước nhé là round(sum...),0) nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Phan Hồng Nhung 15:08 - Aug 04, 2021

Em dùng hàm round rồi nhưng vẫn lệch ở một số kết quả ạ 


Vỗ tay vỗ tay
Phan Hồng Nhung 17:08 - Aug 04, 2021

chào bạn bạn đẩy file bạn đang làm lên giúp gitiho nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Phan Hồng Nhung 17:08 - Aug 04, 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/...

em gửi file tại link ạ Vỗ tay vỗ tay
Phan Hồng Nhung 08:08 - Aug 05, 2021

Điều này do các số công lẻ trong từng ngày chỉ hiển thị 1 chữ số, trong khi đó có những ngày công có số lẻ dạng 7,8 => khi excel hiển thị nó sẽ tự hiển thị tròn lên thành 8.

Do đó khi cộng lại kết quả ra 19,8 bạn nhé.

Bạn có thể mở rộng các ô ngày công ra, định dạng có 1 chữ số phần thập phân xem.

Vỗ tay vỗ tay
Phan Hồng Nhung 08:08 - Aug 06, 2021

Vâng e cảm ơn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội