Environment NSRP
Environment NSRP
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 177 lượt xem

Có cách nào danh sách validation tự gợi ý khi gõ không hả? Nhiều khi danh sách quá dài chọn quá lâu.

Có cách nào danh sách validation tự gợi ý khi gõ không hả thầy. Danh sách nhiều khi dài quá chọn khá lâu
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 177 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Environment NSRP 12:04 - Apr 11, 2022

Với excel thông thường thì không. Để khắc phục vấn đề này thì:

1. Bạn nên chia nhỏ danh sách ra thành nhiều phần và dùng danh sách phụ thuộc

Xem hướng dẫn ở bài này: 

https://gitiho.com/blog/huong-dan-tao...

2. Sử dụng VBA tạo danh sách có thể tìm kiếm được. Tuy nhiên cách này đòi hỏi phải biết dùng VBA

Bạn tham khảo bài hướng dẫn này (tiếng anh):

https://www.youtube.com/watch?v=gkLB-

Vỗ tay vỗ tay
Environment NSRP 17:07 - Jul 22, 2022
Tôi đã tìm thấy câu trả lời ở đây: https://youtu.be/K93eTU4RGok
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội