Ta Phat
Ta Phat
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 48 lượt xem

Em đang vào để học lại mà sao các video clip không chạy nữa chỉ quay loing

Em đang vào để học lại mà sao các video clip không chạy nữa, chỉ quay loading vòng tròn, em sử dụng Chrome; Thầy hỗ trợ dùm em 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 48 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Ta Phat 18:05 - May 11, 2022

Hi bạn, gv kiểm tra thấy các video đều bình thường bạn à. Không loading được chủ yếu là do mạng, bạn thử 1 thời điểm khác xem không được bạn báo lại nha, chứ các bài giảng đều bình thường b à

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội