Bùi Thị Diệu
Bùi Thị Diệu
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 139 lượt xem

E chào cô! E làm quyết toán thuế...

E chào cô!
E làm quyết toán thuế TNCN cho CBCNV trong Công ty. Căn cứ vào số dư Có của TK 334 để đối chiếu với tổng thu nhập của người lao động.
Nhưng có tháng chi phí (lương của công nhân sản xuất) không cho qua TK 334 mà chi trực tiếp bằng tiền mặt: Nợ TK 622/Có TK 111 (Phần lương này khá lớn để người lao động không phải nộp thuế TNCN).
Vậy cuối năm khi quyết toán thuế TNCN cho người lao động em có phải xem xét những khoản này để cộng vào thu nhập của từng người và tính lại thuế TNCN cho họ không ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 139 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Thị Diệu 09:12 - Dec 25, 2017
Hi Diệu!
Việc hạch toán lương chi thẳng cho từng bộ phận (622) không làm giảm bản chất lương của doanh nghiệp;. 622 không chịu thuế TNCN chỉ trong trường hợp đa có hoá đơn đầu vào (thuế đơn vị/ tổ chức khác thực hiện). Nên em sẽ tính các phương án: bỏ chi phí nhân công đi, hay kê khai và quyết toán thuế tncn cho lao động đó.
Căn cứ áp dụng:
+ Thông tư 111/2013/TT-BTC
+ TT92/2015/TT-BTC
+ TT151/2014 TT-BTC
+ TT156/2013/TT-BTC
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội