Loan
Loan
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 154 lượt xem

Cô ơi em nhân theo tỷ lệ thì ra thấy...

Cô ơi em nhân theo tỷ lệ thì ra thấy k đúng theo những con số như trong bài giảng vd BHXH tính cho BPQL=36.600.000*18%=6.588.000 nhưng của cô có 2.340.000 là sao cô.Sao đến phần bảng lương lại có sự không thống nhất về con số vậy cô
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 154 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông