Nguyễn Thị Dừa
Nguyễn Thị Dừa
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 152 lượt xem

Chào cô ạ, phần nguyên lý và...

Chào cô ạ, phần nguyên lý và phần tiền lương em chưa thấy trong bài giảng ạ?
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 152 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Dừa 10:03 - Mar 07, 2018
Phần nguyên lý đang update nội dung, nên mới có đến chương 5.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Dừa 10:03 - Mar 07, 2018
Đến đầu tuấn tới sẽ đầy đủ hết bài học. Do bổ sung thêm nội dung đó là thêm phần đọc BCTC vào phần nguyên lý nên ệ thống update chậm chút. Thanks!
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội