Huỳnh Úc
Huỳnh Úc
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 135 lượt xem

nợ 133(2) : có số 2 là sao ạ?

nợ 133(2) : có số 2 là sao ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 135 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Úc 10:04 - Apr 05, 2019
133: là thuế gtgt dc khấu trừ
chi tiết: 1331: là thuế gtgt khấu trừ của hàng hóa dịch vụ
1332: thuế gtgt dc khấu trừ của tài sản cố định
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông