Phạm Thị Thúy
Phạm Thị Thúy
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 131 lượt xem

thông tư 45 quy định tài sản cố định không được khấu trừ thuế mà tính

thông tư 45 quy định tài sản cố định không được khấu trừ thuế mà tính vào nguyên giá ts. nhưng sao khi hạch toán mình vẫn thấy tách thuế?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 131 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Thúy 06:04 - Apr 26, 2020
Hình như bạn đọc luật bị thiếu rồi. Bạn trích dẫn lại đoạn quy định trên trong thông tư mình giải thích cho
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội