Trương Thị Do Linh
Trương Thị Do Linh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 185 lượt xem

Trong phần mềm misa khi mua tài sản cố định ( hạch...

Trong phần mềm misa khi mua tài sản cố định ( hạch toán bên chứng từ nghiệp vụ khác ) làm sao để phân biệt đối tượng nợ hay đối tượng có?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 185 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trương Thị Do Linh 21:05 - May 05, 2019
trong phần hạch toán của chứng từ NVK, có phần "đối tượng nợ" >> "tên đối tượng nợ"; "đối tượng có" >> "Tên đối tượng có" mà bạn
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội