Nguyễn Thị Bích Phương
Nguyễn Thị Bích Phương
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 231 lượt xem

Trong Misa, khi nào mình sẽ hạch toán và chứng từ...

Trong Misa, khi nào mình sẽ hạch toán và chứng từ nghiệp vụ khác ạ ? Mua hàng hóa , TSCĐ, CCDC cũng hạch toán vào chứng từ nghiệp vụ khác chứ k hạch toán vào mua hàng à cô ! Em cảm ơn !
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 231 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Bích Phương 11:06 - Jun 07, 2019
chức năng chứng từ nghiệp vụ khác bạn hạch toán dc hầu hết các nghiệp vụ bạn ạ
bạn vào chi tiết phân hệ vd: tscd, ccdc, quỹ.... thì nó khai báo dc thông tin chi tiết hơn thôi, còn bạn vào chứng từ nghiệp vụ khác thfi thông tin hạch toán bắt buộc vẫn có, nên bạn hạch toán ở 1 trong 2 chỗ đều dc
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Bích Phương 18:06 - Jun 07, 2019
khI 1 nghiê[pj vụ kinh tế phát sinh , liên quan đến phân hệ nào thì hạch toán vào phân hệ đó . Nếu trường hợp k qua phân hệ chi tiết mà hạch toán trực tiếp vào chi phí cua từng bộ phận thì mình vào chứng từ nghiệp vụ khác được k cô ? Em cảm ơn !
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Bích Phương 08:06 - Jun 08, 2019
Dc mà bạn, như trên m nói đó, cơ bản nhủ cầu qly thôi. Khi bạn hạch toán đúng phân hệ thì nó có rất nhiều thông tin chi tiết để bạnnkhai báo và quản lý (có nhiều thông tin k bắt buộc), nên nếu bạn cầnbkhai chi tiết thì mới lo hạch toán đúng phân hệ cho đầy đủ, còn không vào nghiệp vụ khác, trong đó thông tin bắt buộc vẫn có vẫn hạch toán dc và vẫn lên sổ đầy đủ bình thưobgf, vẫn khai báo dc nợ có, vẫn có đối tượng, thông tin dthu cp, thông tin đối tươbgj,,,,,,,,,, nên hoàn toàn hạch toán dc vào n vụ khác bạn nhé
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Bích Phương 14:06 - Jun 09, 2019
em cảm ơn cô!

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội