Nguyễn Ngọc Trâm
Nguyễn Ngọc Trâm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 194 lượt xem

em thấy tài khoản 41111 là cổ phiếu phổ thông có quyền...

em thấy tài khoản 41111 là cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết nhưng nếu công ty đó là công ty tnhh một thành viên không dc phát hành cổ phiếu thì định khoản trên misa như vậy có đúng k? e đã khắc phục bằng cách xóa hai tk chi tiết là 41111 và 41112 vì cty e làm là ct TNHH MTV
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 194 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Ngọc Trâm 12:09 - Sep 06, 2019
ok bạn, bạn có thể xóa bớt chi tiết trong danh mục tk đi bạn nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội