Đào Kim Chi
Đào Kim Chi
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 521 lượt xem

thanh toán tiền điện internet trên misa e chọn mục Quỹ hoặc mục Mua hàng

cô cho e hỏi thanh toán tiền điện, internet trên misa e chọn mục Quỹ, hoặc mục Mua hàng -> chứng từ mua dịch vụ đều đúng phải ko cô?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 521 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đào Kim Chi 12:04 - Apr 12, 2020
ok bann, và có thể vào bằng chứng từ nghiệp vụ khác cũng dc
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội