Đào Kim Chi
Đào Kim Chi
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 296 lượt xem

trên misa ví dụ mình nhập 34 nghiệp vụ thu tiền sau đó phát hiện nghiệp

trên misa ví dụ mình nhập 3-4 nghiệp vụ thu tiền, sau đó phát hiện nghiệp vụ 1 bị sai cần sửa thì e tìm ở đâu ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 296 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đào Kim Chi 07:04 - Apr 06, 2020
bạn nhấn vào phân hệ quỹ, chọn tab thu chi tiền, trong bảng tùy chọn bạn chịn khung thời gian và loại chứng từ cần tìm, rồi `nhấn mở chứng từ đó ra, bỏ ghi, sửa rồi mới sửa nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội