Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 199 lượt xem

Tôi không mở được dữ liệu bài học

Tôi không mở được dữ liệu bài học.
Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 199 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hoa 00:02 - Feb 14, 2020
Nội dung này đang được cập nhật, bạn vui lòng đợi nhé
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hoa 11:04 - Apr 10, 2020
Mình thực hiện hàm SUM cho phép trừ đi giá trị trong 1 vùng theo mẫu nhưng không đươc. VD: =SUM(C20,-D20:D24) và =SUM(C14,-C15,-D14:D15). Bạn xem lại hộ mình liệu mình sai ở đâu.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hoa 19:04 - Apr 10, 2020
công thức đúng rồi.
Bạn xem giá trị trong các ô đó có đúng là giá trị số hay không. Nếu có giá trị text thì không thực hiện tính toán được.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hoa 23:04 - Apr 17, 2020
Mình cũng giống trường hợp của bạn ở trên khi k ra kết quả =SUM(C14;-C15;-D14:D15), mặc dù khi kiểm tra giá trị là number
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hoa 04:04 - Apr 18, 2020
Không rõ phiên bản office của bạn đang dùng là bản nào? có thể ở 1 số phiên bản cũ không sử dụng được tính năng này.
Cách này chỉ là phụ thôi, thường trong excel không dùng trừ trực tiếp trong hàm sum mà thường lấy tọa độ trừ đi nhau:
C14-C15-Sum(D14:D15)
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hoa 20:04 - Apr 20, 2020
Cho e hỏi nội dung bài học của hàm SUMPRODUCT ở chương nào.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hoa 02:04 - Apr 21, 2020
Bạn tham khảo về hàm SUMPRODUCT trong bài viết này nhé:
https://blog.gitiho.com/huong-dan-chi...
Hàm Sumproduct cũng tương đương với hàm SUMIFS, COUNTIFS. Tuy nhiên nên sử dụng hàm SUMIFS, COUNTIFS sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội