Nguyễn Anh Tấn
Nguyễn Anh Tấn
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 219 lượt xem

minh new note ở đâu không thấy trả lời

minh hỏi new note ở đâu
không thấy trả lời
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 219 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Anh Tấn 20:03 - Mar 13, 2020
Chào bạn bạn chuột phải chọn new note
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Anh Tấn 22:03 - Mar 16, 2020
tùy từng phiên bản excel, có thể nó là New Note, New Comment hoặc Comment (đều mang mục đích tạo ghi chú trong 1 ô). Bạn bấm chuột phải vào 1 ô rồi xem có nội dung này trong danh sách các thao tác với chuột phải không.
Bạn có thể xem lại bài học về các thao tác thường dùng với ô (bài 10 chương 1)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội