Phạm Thị Nam
Phạm Thị Nam
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 409 lượt xem

hàm PRODUCTION

hàm PRODUCTION
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 409 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Nam 10:07 - Jul 09, 2020
Chào bạn hàm bạn muốn sử dụng hàm PRODUCT(hàm nhân đúng không)?
bạn có thể tham khảo tại nguồn microsoft:
https://support.microsoft.com/vi-vn/o...
hoặc tham khảo bài viết:
https://blog.gitiho.com/cach-su-dung-...
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Nam 10:07 - Jul 09, 2020
dạ e muốn dùng hàm sumproduct ạ. trường hợp nào thì mình dùng hàm này ạ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Nam 10:07 - Jul 09, 2020
Chào bạn sumproduct chủ yếu sử dụng tính toán nhiều điều kiện bạn có thể xem video dưới để hiểu hơn:
https://blog.gitiho.com/ham-sumproduc...
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội