Phan Thị Thanh Hương
Phan Thị Thanh Hương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 130 lượt xem

căn cứ vào đâu để mình có thời gian khấu hao vậy

căn cứ vào đâu để mình có thời gian khấu hao vậy cô
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 130 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Thanh Hương 08:02 - Feb 15, 2020
thời gian khấu hao tscd tham khảo trong phụ lục 1 của tt45
thời gian phân bổ ccdc dưa vào tt78, bạn nhớ là không quá 3 năm.
Và tất cả ccdc và tscd thì thời gian ngoài luật trên bạn dựa vào tình hình sử dụng thực tế của dn để đưa ra khung thời gian hợp lý nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội