Lê Kim Quyên
Lê Kim Quyên
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 313 lượt xem

Cách nối họ và tên trong Excel vào cùng một ô

mình muốn hỏi cách nối họ và tên vào cùng 1 ô như thế nào.
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 313 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lê Kim Quyên 17:02 - Feb 18, 2020
bạn sử dụng như sau = "Họ" & " Tên lót " & " Tên"
Vỗ tay vỗ tay
Lê Kim Quyên 18:10 - Oct 11, 2020

Tách chuỗi từ ký tự dấu _ thứ 2 như thế nào ạ: Ví dụ: ab_cd_ef_gh_ix ( kết quả cần lấy là ab_ef)

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội