Phạm Thị Hồng Linh
Phạm Thị Hồng Linh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 239 lượt xem

fill k có flash fill thì như thế nào ạ?

fill  k có flash fill thì như thế nào ạ? 

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 239 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Hồng Linh 09:11 - Nov 07, 2020

chào bạn bạn sẽ dùng công thức để tách ra nhé:

Với trường hợp tách họ:

=LEFT(A3, FIND(" ",A3)-1)

Tách tên lót:

TRIM(MID(A3,FIND(" ",A3), LEN(A3)-LEN(LEFT(A3, FIND(" ",A3)-1))-LEN(TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A3," ",REPT(" ",LEN(A3))), LEN(A3))))))

Tách tên:

=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A3," ",REPT(" ",LEN(A3))), LEN(A3)))

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội