DƯƠNG BÁ VƯƠNG
DƯƠNG BÁ VƯƠNG
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 341 lượt xem

sao máy em k có flash fill

ad cho em hỏi sao máy em k có flash fill

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 341 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
DƯƠNG BÁ VƯƠNG 10:11 - Nov 12, 2020

chào bạn với máy không có công cụ flash Fill là phiên bản nhỏ hơn office 2013 bạn dùng công thức sau:

Tách họ: LEFT(A3,FIND(" ",A3))

Tách tên: TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A3," ",REPT(" ",LEN(A3))), LEN(A3)))

Tách tên lót: TRIM(MID(A3,FIND(" ",A3), LEN(A3)-LEN(B3)-LEN(D3)))

Lưu ý a3 là họ và tên, b3 là cột họ, c3 là cột tên lót, d3 là cột tên

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội