Phạm Văn Huy
Phạm Văn Huy
Thảo luận 15 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 123 lượt xem

cột Mã KH có phải là do mình tự đặt không ạVà dữ liệu của danh sách

Cô ơi cho em hỏi cột Mã KH có phải là do mình tự đặt không ạ
Và dữ liệu của danh sách đối tác là mình nhập ở đâu ra ạ, có phải là mấy lấy trên chứng từ xuống k ạ
Thảo luận 15 câu trả lời
Lượt xem 123 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Văn Huy 20:03 - Mar 14, 2020
đúng rồi đó bạn, mã là do mình đặt, khi hạch toán đến nghiệp vụ nào có phát sinh đến đối tác mới thì bạn khai báo vào danh mục bạn nhé, nên thông tin đối tác lấy ở chứng từ
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội