Trần Thị Hương
Trần Thị Hương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 216 lượt xem

Ô không định ng text nhưng không biết sao vẫn không đc máy vẫn báo sai mà

Ô không định dạng text, nhưng không biết sao vẫn không đc, máy vẫn báo sai mà không biết sai ở đâu
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 216 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Hương 23:03 - Mar 15, 2020
Bạn có thể gửi kèm tài liệu hoặc chụp ảnh để mô tả lỗi sai của bạn đang gặp phải không?
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông