Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 251 lượt xem

Tại sao trong bảng trên khi nạp giá trị vào hàm theo cách tham chiếu mình không

Tại sao trong bảng trên, khi nạp giá trị vào hàm theo cách tham chiếu, mình không chọn tham chiếu cho chữ "kinh doanh" ngay ở cột B4 mà phải làm thêm cột E ạ
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 251 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hồng 21:05 - May 02, 2020
Chào bạn tham chiếu cột E để bạn có thể thay đổi dữ liệu ngoài cột E mà không phải sửa công thức.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hồng 22:05 - May 07, 2020
Thầy cho e hỏi
Nếu số lượng lớn hơn 30 thì cước chuyên chở bằng số lượng *5000 thì e làm công thức như nào ak
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hồng 22:05 - May 07, 2020
chào bạn bạn dùng hàm if nhé. bạn xem chương 13 bài 4. if(soluong>=30, soluong*5000000,cach tinh khác)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội