Trần Long Hồ
Trần Long Hồ
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 189 lượt xem

Mình làm theo ng thức hàm if như hướng dẫn ko biết sao lại báo lỗi ng

Mình làm theo công thức hàm if như hướng dẫn ko biết sao lại báo lỗi công thức... làm giống như ví dụ
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 189 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Long Hồ 10:04 - Apr 22, 2020
Chào bạn bạn xem định dạng máy bạn là dấu . hay dấu ; ngăn cách công thức
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội