Nguyễn Nhân Thành
Nguyễn Nhân Thành
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 239 lượt xem

Nếu như không gán biến cho workshet thì có thêm workshet mới được không

Nếu như không gán biến cho workshet thì có thêm workshet mới được không Thầy (Cô)?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 239 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 21:04 - Apr 07, 2020
câu lệnh thêm Sheet mới là lệnh gọi trực tiếp, thường xác định rõ thêm Sheet trong Workbook nào.
Thường bạn nên gán biến cho Sheet mới thêm này, nếu không bạn sẽ không biết làm sao để tác động tiếp vào Sheet mới thêm đó (gán biến chỉ đơn giản là đặt tên cho dễ gọi thôi)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội