Nguyễn Thị Thanh Giang
Nguyễn Thị Thanh Giang
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 151 lượt xem


Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 151 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 15:10 - Oct 17, 2020

Chào Thầy, mình làm giống bài giảng, nhưng mỗi lần bấm chạt tăng thêm 1 sheet, như vậy đúng k?. Cám ơn

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 10:10 - Oct 19, 2020

Chào bạn bạn hình như đã có sheet name báo cáo 3 bạn xem lại xem, bạn xem code mẫu

Private Sub CreateSheet()

    Dim ws As Worksheet

    With ThisWorkbook

        Set ws = .Sheets.Add(After:=.Sheets(.Sheets.Count))

        ws.Name = "Tempo"

    End With

End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 11:10 - Oct 19, 2020

dạ, đúng là đã có name báo cáo 3. Bấm chạy ban đầu xuất hiện name báo cáo 3, bấm chạy tiếp xuất hiện thêm 1 sheet, như vậy đúng hay sai?


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 14:10 - Oct 19, 2020

Chào bạn do bạn có sheets đó rồi

bạn cần vòng lặp duyệt các sheets name đó nếu có rồi thì sẽ không đổi tên nữa nếu chưa thì đổi tên

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Giang 14:10 - Oct 19, 2020

dạ, cám ơn ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội