Lương Vĩnh Phú
Lương Vĩnh Phú
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 308 lượt xem

vậy mình muốn copy du liệu sheet này cho sheet mới tạo thì dòng code như nào

thầy ơi cho em hỏi vậy mình muốn copy du liệu sheet này cho sheet mới tạo thì dòng code như nào ạ


Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 308 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lương Vĩnh Phú 08:09 - Sep 30, 2020

Chào bạn bạn ghi lại(Record) macro copy là được nhé

Vỗ tay vỗ tay
Lương Vĩnh Phú 17:09 - Sep 30, 2020

Bạn làm như sau:

Bước 1: Gán 1 biến cho worksheet mới

Dim new_sh as Worksheet

Set new_sh =  Worksheets.Add

Bước 2: đưa dữ liệu có sẵn vào sheet mới. Ví dụ: đưa dữ liệu trong vùng Sheet1!A1:A3 vào vùng A1:A3 của Sheet mới tạo ở trên

ns.Range("A1:A3").Value = Sheet1.Range("A1:A3").Value

Vỗ tay vỗ tay
Lương Vĩnh Phú 17:09 - Sep 30, 2020

dạ em đã làm đượcrồi, em cảm ơn thầy, vậy nếu mình muốn lây giá trị dòng của ô hiện tại và gán nó vào một biến (ví dụ như biến i =  số dòng của ô hiện tại) thì dòng code sẽ làm thế nào thầy

Vỗ tay vỗ tay
Lương Vĩnh Phú 09:10 - Oct 01, 2020

Dim i as Long

i = ActiveCell.Row

Code này bạn xem ở chương 12 bài 12 sẽ rõ hơn về mục đích sử dụng của ActiveCell.Row

Vỗ tay vỗ tay
Lương Vĩnh Phú 17:10 - Oct 01, 2020

cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông