Lê Thị Kim Quy
Lê Thị Kim Quy
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 135 lượt xem

chỉ giúp em kết chuyển tk 911 xác định kết quả kinh doanh

Cô chỉ giúp em kết chuyển tk 911 xác định kết quả kinh doanh
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 135 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Thị Kim Quy 08:04 - Apr 13, 2020
bạn tập hợp: Doanh thu (511,515,711)- chi phí (các tk đầu 6). Nếu dương là lãi, nêu âm là lỗi
Lãi thì hạch toán kết chuyển lãi: Nợ 911 - có 421
Nếu lỗ thì hạch toán kết chuyển lỗ: Nợ 421 - có 911
Vỗ tay vỗ tay
Lê Thị Kim Quy 08:04 - Apr 13, 2020
Cảm ơn cô
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội