Nguyễn Cúc
Nguyễn Cúc
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 175 lượt xem

ng ty em là Trung tâm ngoại ngữ nhỏ chỉ có 5 giáo viên vậy thu tiền học

Công ty em là Trung tâm ngoại ngữ nhỏ chỉ có 5 giáo viên, vậy thu tiền học phí là TK nào vậy cô
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 175 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Cúc 04:04 - Apr 21, 2020
tiền học phí là doanh thu bên đào tạo đó bạn, bạn cho vào 511
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội