Le Phuong
Le Phuong
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 310 lượt xem

Sao không có file mẫu Học viên cần file mẫu làm Làm thế này có chuyên nhiệp

Sao không có file mẫu. Học viên cần file mẫu làm. Làm thế này có chuyên nhiệp ko ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 310 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Le Phuong 02:04 - Apr 17, 2020
File mẫu của bài này chính là file bài giảng ở đầu khóa học (Chương 0: tài liệu thực hành trong khóa học)
Trong file bài giảng, bạn vào mục 12 trên sơ đồ => mở ra sheet là 12, trong sheet này bấm vào bài tập thực hành là sẽ ra file bài tập thôi.
Bạn vui lòng xem kỹ video và làm đúng theo hướng dẫn nhé. Nội dung này đã có hướng dẫn rất kỹ ngay từ đầu khóa học rồi. Không rõ bạn có theo dõi kỹ từ đầu không?
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội