Nguyễn Thư
Nguyễn Thư
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 770 lượt xem

hướng dẫn phần này Textbox có thể tự động lấy giá trị tương ứng

Thầy hướng dẫn phần này với ạ: Textbox có thể tự động lấy giá trị tương ứng với tên hàng được chọn, nếu ko có tên hàng thì để ô trống
Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 770 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 21:04 - Apr 22, 2020
chào bạn bạn bắt dữ liệu nhé :
if(dk ) then
// code cho vao textbox
else
// không cho dl vào textbox
end if
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 21:04 - Apr 22, 2020
Thưa thầy khi cho dữ liệu vào textbox thì cũng vlookup từ sheet Danhsach ra hay sao ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 22:04 - Apr 22, 2020
Chào bạn bạn có thể cho ra range của sheets rồi từ đó lấy lên textbox.
If (Len(Sheet1.Range("a5").Value) > 0) Then
Me.TextBox1.Text = Sheet1.Range("a5").Value
Else
Me.TextBox1.Text = ""
End If
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 02:04 - Apr 23, 2020
Em chạy được code rồi, còn gán nút enter thay cho việc click vào nút save thì sao ạ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 02:04 - Apr 23, 2020
chào bạn bạn có thể tham khảo code sau:
Private Sub CommandButton1_Enter()
// code bạn cần chạy
Application.SendKeys "{Enter}"
End Sub
Hoặc tham khảo:
https://docs.microsoft.com/en-us/offi...
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thư 18:07 - Jul 03, 2020
mình làm theo nhưng ấn Enter giống như ấn Tab vậy.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội