Đặng Tấn Hòa
Đặng Tấn Hòa
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 243 lượt xem

Bài tâp chương 12 có bài giải ko

Bài tâp chương 12, có bài giải ko thầy ơi
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 243 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Tấn Hòa 08:04 - Apr 19, 2020
Không lưu khi không có dữ liệu tại ô Tên hàng hoặc ô Số lượng, kèm thông báo bằng msgbox yêu cầu người dùng phải nhập dữ liệu cho 2 ô này
nhờ Thầy hướng dẫn giúp bước này ạ
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Tấn Hòa 20:04 - Apr 20, 2020
Yêu cầu ở đây là:
- Kiểm tra ô Tên hàng và ô Số lượng có nhập dữ liệu không.
Range("ô tên hàng").value = ""
Range("ô số lượng").value = ""
- Sử dụng cấu trúc logic IF để xét trường hợp này có xảy ra hay không
IF Range(...).Value = "" AND Range(...).Value = "" THEN
'Thông báo yêu cầu nhập thêm dữ liệu
ELSE
'Câu lệnh lưu nội dung
END IF
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Tấn Hòa 02:04 - Apr 21, 2020
Cảm ơn Thấy, em đã xử lý được rồi ạ!
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội