Nguyễn Thu Hoài
Nguyễn Thu Hoài
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 190 lượt xem

Bạn có thể hướng dẫn chọn cột bằng bàn phím không?

Bạn có thể hướng dẫn chọn cột bằng bàn phím không?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 190 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thu Hoài 08:04 - Apr 19, 2020
chào bạn bạn ấn tổ hợp phím ctrl + space
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội