Nguyễn Tấn Anh
Nguyễn Tấn Anh
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 126 lượt xem

Trong 1 file excel có các dữ liệu trùng cần gộp các dữ liệu đó lại thành

Trong 1 file excel có các dữ liệu trùng, cần gộp các dữ liệu đó lại thành 1 nhưng cộng cột số lượng ngoại trú lại với nhau, cộng cột số lượng nội trú lại với nhau, giữ nguyên đơn giá, cộng cột thành tiền. Phải thao tác như thế nào?

https://umceduvn-my.sharepoint.com/:x...

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 126 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tấn Anh 15:11 - Nov 12, 2020

Chào bạn bạn xem thử nhé:

https://axedu-my.sharepoint.com/:x:/g...

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tấn Anh 15:11 - Nov 12, 2020

dạ e cần tạo ra file excel để nộp luôn chứ k phải để dò tìm ạ. mà e dò theo mã nó k tự động cộng gộp lại mà vẫn hiện riêng lẻ

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tấn Anh 15:11 - Nov 12, 2020

Bạn đang cần tính tổng hợp đúng không? bạn xem nhé:

https://gitiho.com/blog/huong-dan-cac...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội