Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Phương Thảo
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 353 lượt xem

Bài 48 Tại sao ng thức của em không ra kết quả?https//imgurcom/a/f2l1xyF

Bài 48:
Tại sao công thức của em không ra kết quả?
https://imgur.com/a/f2l1xyF
Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 353 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Phương Thảo 00:04 - Apr 27, 2020
chào bạn bạn nhập tên tỉnh là hà nội, bắc ninh thay vì mã tỉnh nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Phương Thảo 03:04 - Apr 27, 2020
Thầy giải thích rõ hơn đi ạ, em nhập tên tỉnh nhưng kết quả ở mã tỉnh trả về là #REF!
https://imgur.com/a/f2l1xyF
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Phương Thảo 05:04 - Apr 27, 2020
chào bạn bạn đổi CHOOSE({1,2} thành CHOOSE({1\2} do bạn sử dụng định dạng dấu ; để viết
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Phương Thảo 23:08 - Aug 20, 2020

Thầy cho em hỏi sao lại chọn choose({1,2}) mà k phải là số khác ạ.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Phương Thảo 08:08 - Aug 21, 2020

Chào bạn choose({1,2}) nghĩa là đổi cột bên phải thành bên trái chỉ hai cột là 1 và 2

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội