Vũ Văn Sơn
Vũ Văn Sơn
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 122 lượt xem

làm thê nào để chuyển toàn bộ giữ liệu từ 1sheet bất kỳ đến 1 sheet

làm thê nào để chuyển toàn bộ giữ liệu từ 1sheet bất kỳ đến 1 sheet khác mà ko dùng coppy,pats

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 122 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Văn Sơn 08:08 - Aug 20, 2020

Chào bạn bạn có thể cho vào power query rồi đến sheets đó export ra

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội