Lam kim loan
Lam kim loan
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 405 lượt xem

=VLOOKUP(G3CHOOSE({12}$C$4$C$7$B$4$B$7)20) đây là ng thức của em nhưng sao em

=VLOOKUP(G3,CHOOSE({1,2},$C$4:$C$7,$B$4:$B$7),2,0) đây là công thức của em nhưng sao em chỉ đúng với hcm còn lại ko chạy vậy ạ
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 405 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lam kim loan 18:05 - May 22, 2020
Chào bạn bạn có thể đẩy file lên được không?
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội