Kiều Thị Thúy
Kiều Thị Thúy
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 394 lượt xem

mình thấy bài giảng còn nhiều kiến thức chưa có nhưhàm index hàm match index

mình thấy bài giảng còn nhiều kiến thức chưa có như
hàm index, hàm match, index kết hợp match
công thức mảng
các hàm đặc biệt như sumproduct...
mong các bạn sẽ bổ sung những bài học này
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 394 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Kiều Thị Thúy 09:05 - May 02, 2020
Trong thời gian tới chương trình sẽ được bổ sung thêm bạn nhé.
Bạn có thể tìm hiểu trước các nội dung này qua các bài viết:
1. Hàm index + match:
https://blog.gitiho.com/huong-dan-su-...
2. Hàm Sumproduct
https://blog.gitiho.com/huong-dan-chi...
3. Công thức mảng
https://blog.hocexcel.online/ung-dung...
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội