Trường Ngô Đức
Trường Ngô Đức
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 217 lượt xem

Sheet DanhGia phần lợi nhuận chênh lệch của phương án 1 với 2 E không ra giống

Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 217 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trường Ngô Đức 02:03 - Mar 13, 2021
Trường Ngô Đức 02:03 - Mar 13, 2021
Trường Ngô Đức 09:03 - Mar 13, 2021

Cách thay dữ liệu của từng phương án của bạn chưa đúng.

Bạn có thể hình dung như sau:

Bảng doanh thu và chi phí mục đích để xây dựng nên các phép tính, khi đưa ra 1 phương án kinh doanh thì sẽ nhập các biến về: Giá bán, chi phí cố định, công suất, số tiền vay, lãi vay... => nhập xong thì sẽ có kết quả lợi nhuận.

Với mỗi phương án bạn phải khai báo các biến 1 lần, do đó bạn lần lượt thay đổi các giá trị của từng phương án vào cột Chọn để có kết quả lợi nhuận của từng phương án đó.

Do khi thay đổi phương án thì lợi nhuận thay đổi nên kết quả lợi nhuận bạn cần sao chép lại để giữ kết quả đó, dùng để so sánh giữa các phương án với nhau nhằm chọn ra phương án tối ưu nhất.

Kết quả bạn không giống đáp án có thể do việc thay đổi phương án chưa đúng. Bạn xem lại bước này.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội