Ngô Ngọc Phương Huỳnh
Ngô Ngọc Phương Huỳnh
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 178 lượt xem

Câu 17 Chuyên đề 1Lựa chọn phương án kinh doanhTheo gợi ý thì biện luận

Câu 17- Chuyên đề 1:Lựa chọn phương án kinh doanh

Theo gợi ý thì biện luận hàm IF tại ô K22 theo giá trị ô K2, nhưng trong file ô K2 lại là ô trống. Dẫn đến kết quả trả về là 1. Nhưng sheet KQ của thầy lại ra "Hệ số quy đổi" là 12. Thầy kiểm tra lại giúp em có thiếu thông tin của ô K2 khi up lên không ạ?

"17. Xác định thông số quy đổi số kỳ vay

K22 Dùng hàm IF theo logic sau (2 hàm IF lồng nhau)

Nếu K2 là "Tháng", trả về giá trị 12

Nếu K2 là "Quý", trả về giá trị 4

Không phải 2 trường hợp trên, trả về giá trị 1 "


Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 178 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Ngô Ngọc Phương Huỳnh 11:10 - Oct 01, 2020

Trường hợp này không phải dựa theo ô K2 mà là ô K18 bạn nhé.

Mình sẽ rà soát lại tất cả các nội dung trong chương 17 để cập nhật lại cho chính xác nội dung.

Vỗ tay vỗ tay
Ngô Ngọc Phương Huỳnh 10:10 - Oct 26, 2020

SUMIFS(data_BH_ThanhToan,data_BH_MaKhach,A5,data_BH_Ngay,">="&B2,data_BH_Ngay,"<="&B3,data_BH_HinhThuc,"Ghi nợ") Thầy cho  hỏi trong bài thực hành chuyên đề 2_Quản lý công nợ, sheet BC_TongHop, sao công thức này cho kết quả là 0 nhỉ? Tìm lỗi giúp e với ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội