Lê Duy Khánh
Lê Duy Khánh
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 297 lượt xem

cú pháp để đếm dòng đầu thì như thế nào ạ?

Thầy cho hỏi cú pháp để đếm dòng đầu thì như thế nào ạ?
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 297 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Duy Khánh 03:05 - May 02, 2020
Thầy cho hỏi cú pháp để đếm dòng đầu thì như thế nào ạ? Ví dụ sau khi e dùng hàm Fillter để lấy dữ liệu cần tìm thì dữ liệu nó sẽ bắt đầu từ 1 dòng bắt dòng bất kỳ và e muốn lấy dữ liệu bắt đầu từ dòng này đến dòng cuối. Nhờ thầy chỉ giúp ạ!
Vỗ tay vỗ tay
Lê Duy Khánh 05:05 - May 02, 2020
Và nếu e muốn chọn các hàng từ dòng 1 đến dòng cuối thì phải dùng lệnh gì ạ?
Vỗ tay vỗ tay
Lê Duy Khánh 09:05 - May 02, 2020
1. Thông thường các dòng đầu được xác định sẵn và ít thay đổi trong cấu trúc dữ liệu. Bạn có thể gắn dòng đầu với 1 ô được đặt tên như sau:
- Chọn 1 ô tại dòng đầu
- Đặt tên (Define Name) cho ô đó, ví dụ là StartRow
- Trong VBA, bạn tìm dòng đầu bằng lệnh:
Dim DongDau as Long
DongDau = Sheet1.Range("StartRow").Row
(chú ý tìm ở Sheet nào bạn đổi Sheet1 thành Sheet đó)
---
2. Lệnh chọn hàng từ dòng đầu tới dòng cuối:
Range("A" & DongDau & ":" & "A" & DongCuoi).EntireRow.Select
Trong đó:
+ Range("A" & DongDau & ":" & "A" & DongCuoi) là cách viết 1 vùng dựa theo cột A, từ dòng đầu tới dòng cuối.
+ EntireRow là chỉ lấy dòng
+ Select là lựa chọn
Vỗ tay vỗ tay
Lê Duy Khánh 09:05 - May 02, 2020
Cách đặt tên cho 1 ô bạn tham khảo ở bài viết sau:
https://blog.gitiho.com/huong-dan-su-...
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội