Nguyễn Hoàng 
Nguyễn Hoàng 
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 85 lượt xem

em ví dụ trong trường hợp Ô neu C7 chưa nhập giá trị thì Vba sẽ báo lỗi

Hi thầy

em ví dụ trong trường hợp Ô neu C7 chưa nhập giá trị thì Vba sẽ báo lỗi . Mình viết code thế nào thầy .

Cảm ơn thầy

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 85 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  09:11 - Nov 04, 2020

Bạn tìm hiểu nội dung này trong chương 9 của khóa học nhé, về cấu trúc IF

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hoàng  18:11 - Nov 04, 2020

Cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội