Sam Sam
Sam Sam
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 136 lượt xem

e muố tìm dòng cuối của 1 cell ma k đc giúp e coi sai ở đâu ạ?

e muố tìm dòng cuối của 1 cell ma k đc, thầy giúp e coi sai ở đâu ạ?


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 136 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Sam Sam 09:10 - Oct 02, 2020

Chào bạn bạn cần viết thế này nhé:

Sub timdongcuoi()

    Dim dc As Long

    dc = Sheet1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

    Range("F1").Value = dc

End Sub

bạn đang sai phần chọn cột là 1 chứ không phải A còn nếu muốn theo tên cột thì như sau:
Sub timdongcuoi()
    Dim dc As Long
    dc = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("F1").Value = dc
End Sub


Vỗ tay vỗ tay
Sam Sam 17:10 - Oct 02, 2020

em làm lại thì có Mgbox tnay, thày xem giúp e là vde gì ạ?e thử unprotect sheet thì nó đòi pass, hình như Gitiho cài pass bảo về sheet, nhưng khi e cop dữ liệu ra trang khác hoàn toàn thì phát hiện máy em có product activation  falied, cái này có ảnh hưởng gì tới các trang tính excel khi e làm VBA k ạ?

Vỗ tay vỗ tay
Sam Sam 09:10 - Oct 03, 2020

Chào bạn do sheets bị khoá nên không dc? chỉ trong bảng tính đó bị thôi bạn bạn thử với bảng tính khác là hết nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội