Võ Thị Thúy Diễm 
Võ Thị Thúy Diễm 
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 685 lượt xem

em muốn update data trong file gốc thì PowerBI có cách nào để update data đó ko

Hi Thầy, em muốn update data trong file gốc thì PowerBI có cách nào để update data đó ko Thầy? Hay mình phải load lại file excel ạ
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 685 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Võ Thị Thúy Diễm  21:05 - May 22, 2020
Hi Diễm, bạn sử dụng tính năng Refresh ở trong Tab Home nhé, tuy nhiên cần đảm bảo: file data gốc không bị đổi tên và đổi folder, nếu bị đổi thì chúng ta cần phải load lại nha. Còn không thì chúng ta chỉ cần Refresh thôi
Vỗ tay vỗ tay
Võ Thị Thúy Diễm  01:05 - May 23, 2020
Thanks Thầy
vậy trường hợp em thêm cột hoặc xóa cột trong file gốc thì Refresh có được ko Thầy?
Vỗ tay vỗ tay
Võ Thị Thúy Diễm  01:05 - May 23, 2020
Cũng được nha, thêm cột hay xóa cột thì cũng là thay đổi data gốc, nhưng có thể khi Refresh nó sẽ chuyển vào Query Editor, vì nó nhận được thêm trường dữ liệu mới. Trong PBI thì cứ 1 cột là 1 trường dữ liệu, còn hàng là record - tức là data cho trường dữ liệu
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội