Nguyễn Tuấn Cường
Nguyễn Tuấn Cường
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 249 lượt xem

Trước đây em cài Pbi bản 64bit trên win 764bit vẫn sử dụng bình thường nhưng

Chào Thầy
Trước đây em cài Pbi bản 64bit trên win 7-64bit vẫn sử dụng bình thường nhưng khi em tháo ra để cài bản mới hơn thì khi mở chương trình lên nó báo lỗi như này
https://2.pik.vn/2020575a386a-ca12-4e...

Em đã tháo ra và cài lại Pbi cả 2 bản 32bit & 64bit nhưng vẫn gặp tình trạng tương tự.
Đây là code trong trong phần " Copy Detail"

"Feedback Type:
Frown (Error)

Error Message:
We weren't able to connect to the model.

Stack Trace:
at Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Storage.FileOpenError.HandleError(IWindowService windowService, LocalizedString title)
at Microsoft.PowerBI.Client.Program.TryOpenOrCreateReport(IUIHost uiHost, ISplashScreen splashScreen, IFileManager fileManager, IFileHistoryManager fileHistoryManager, String filePath, FileType fileType)
at Microsoft.PowerBI.Client.Program.<>c__DisplayClass1_0.
b__1()
at Microsoft.PowerBI.Client.Windows.IExceptionHandlerExtensions.<>c__DisplayClass3_0.b__0()
at Microsoft.Mashup.Host.Document.ExceptionHandlerExtensions.HandleExceptions(IExceptionHandler exceptionHandler, Action action)

Stack Trace Message:
We weren't able to connect to the model.

Invocation Stack Trace:
at Microsoft.Mashup.Host.Document.ExceptionExtensions.GetCurrentInvocationStackTrace()
at Microsoft.Mashup.Client.UI.Shared.StackTraceInfo..ctor(String exceptionStackTrace, String invocationStackTrace, String exceptionMessage)
at Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Telemetry.PowerBIUserFeedbackServices.GetStackTraceInfo(Exception e)
at Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Telemetry.PowerBIUserFeedbackServices.ReportException(IWindowHandle activeWindow, IUIHost uiHost, FeedbackPackageInfo feedbackPackageInfo, Exception e, Boolean useGDICapture)
at Microsoft.Mashup.Client.UI.Shared.UnexpectedExceptionHandler.<>c__DisplayClass14_0.b__0()
at Microsoft.Mashup.Host.Document.SynchronizationContextExtensions.SendAndMarshalExceptions(SynchronizationContext context, Action callback)
at Microsoft.Mashup.Client.UI.Shared.UnexpectedExceptionHandler.HandleException(Exception e)
at Microsoft.Mashup.Host.Document.ExceptionHandlerExtensions.HandleExceptions(IExceptionHandler exceptionHandler, Action action)
at Microsoft.PowerBI.Client.Windows.IExceptionHandlerExtensions.HandleExceptionsWithNestedTasks(IExceptionHandler exceptionHandler, Action action)
at Microsoft.PowerBI.Client.Program.Main(String[] args)


PowerBINonFatalError:
{"AppName":"PBIDesktop","AppVersion":"2.82.5858.641","ModuleName":"Microsoft.PowerBI.Client.Windows.dll","Component":"Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Storage.FileOpenError","Error":"Microsoft.PowerBI.Client.Windows.AnalysisServices.InvalidDynamicPortException","MethodDef":"HandleError","ErrorOffset":"0"}"
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 249 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tuấn Cường 00:06 - Jun 23, 2020
Chào bạn, khả năng là do máy bạn không tương thích với phiên bản mới nhất của PBI, b chú ý mình ko mua bản quyền thì mình ko nên update phiên bản mới nha. Để xử lý vấn đề, bạn thử làm cách sau:
1. Gỡ bản PBI hiện tại
2. Thử cài đặt một phiên bản cũ hơn. Mình kèm phiên bản Tháng 02/2020: https://microsoftapc-my.sharepoint.co...
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tuấn Cường 08:06 - Jun 23, 2020
link sharepoint e ko vào dc thầy ạ

That didn't work
We're sorry, but tuancuong37@live.com can't be found in the microsoftapc-my.sharepoint.com directory. Please try again later, while we try to automatically fix this for you.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội