Nguyễn Hoa
 Nguyễn Hoa
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 219 lượt xem

bản free có sync với web tool trên web để lấy Data được không ạ?

cho mình hỏi bản free có sync với web tool trên web để lấy Data được không ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 219 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
 Nguyễn Hoa 10:06 - Jun 13, 2020
Hi Hoa, bản free có sync với web tool trên web để lấy Data
Bản free cũng kết nối được nhé, nhưng user của bản free cũng được phân quyền thì mới lấy về được
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội