Nguyễn Quang Sơn
Nguyễn Quang Sơn
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 141 lượt xem

Xin cho hỏi cô ty: Các loại chi phí không có hóa...

Xin cho hỏi cô ty: Các loại chi phí không có hóa đơn GTGT : cp sữa chữa thiết bị máy móc, mua vật tư phụ, phục vụ, ăn uống, đi lại, quà tặng, ngoại giao, du lịch, thuế ngoài, thuê khoán,thuê văn phòng......thì cần làm những chứng từ nào đề đưa vào chi phí hợp lý và hợp lệ với TNDN. Thank you!
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 141 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Quang Sơn 11:05 - May 25, 2018
Các loại cp để dc đưa vào cp hợp lý khi xác định thuế tndn thì điều kiện cỏa nó:
1 - CP có phục vụ cho hoạt động sx kinh doanh của dn
2- CP đó có chứng từ đầy đủ.
Vậy nếu những cp trên có phục vụ cho hoạt động sxkd của dn thì nó phải có hóa đơn chứng từ thể hiện cp đó, có cơ sở hay quy định, quy chế để sinh ra nguồn cp đó thì dc xác định là cp hợp lý.
VD: cp sửa chữa máy móc phải kèm bb báo hỏng hay đề nghị sửa chửa ở bộ phận sd, hóa đơn sửa chữa.
VD: tiền ăn ca của nhân viên: trong quy chế lao động và tiền lương phải có quy định về chế độ ăn ca, chứng từ thanh toán hay xác minh khoản cp tiền ăn đó.
VD....... tương tự
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội