Nguyễn thị thơm
Nguyễn thị thơm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 177 lượt xem

cô chỉ cho ví dụ với HĐGTGT thế nếu nó là hoá...

cô chỉ cho ví dụ với HĐGTGT thế nếu nó là hoá đơn bán lẻ thì cách tính ntn
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 177 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn thị thơm 16:07 - Jul 25, 2018
Theo Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC. Hoá đơn bán lẻ về nguyên tắc bạn vẫn hạch toán dc và kê trên 01/TNDN.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội