Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Phượng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 127 lượt xem

Mình chọn nguồn gốc hình thành mà không có đường dẫn tới cty minh thiên

Mình chọn nguồn gốc hình thành mà không có đường dẫn tới cty minh thiên long , có phải mình nhập bị sai không
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 127 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Kim Phượng 23:05 - May 30, 2020
Bạn tra hoá đơn đó xem bạn hạch toán sai gì rồi. Vì hạch toán sai mới k có trong nguồn gốc hình thành
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội